FOTO: ANDRIJA CARLI

Čorićev turanj jedinstveni je primjerak obrambene kule čija se izgradnja vezuje za sklapanje ugovora o gradnji kuće između Jeronima Saracenisa i klesara Ivana s Hvara 1533. godine. Grb na istočnom zidu kule ima inicijale H.C., što se vezuje uz ime Hieronymus Saracenis. Kula je tijekom vremena mijenjala vlasnike, a poznato je da je u 17. stoljeću pripadala šibenskoj plemićkoj obitelji Fondra koja ju je preuredila za stanovanje.