PHOTO: NINO STOJIĆ IZVOR: DCD
Dental Centar Dubravica

Dental centar Dubravica jedan je od vodećih dentalnih implant centara u Europi. Educirano stručno osoblje klinike pruža stomatološke usluge najvišeg nivoa kvalitete u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Pacijentima je dostupan cijeli spektar dentalnih usluga, s naglaskom na kvalitetu protetskih radova koji se izrađuju po najvišim mogućim standardima kvalitete i vrhunske tehnologije u dentalnom laboratoriju.

Fotogalerija