FOTO: VALERIO BARANOVIĆ

Lokacija:

Stražnice 2, Jadrtovac, Šibenik

43o40'43“N 15o57'48“E

Kontakt:

Patricia: +385 99 400 3086

Juraj: +385 98 921 2889

www.testament-winery.com

patricia@testament-winery.com

juraj@testament-winery.com

Fotogalerija