FOTO: VALERIO BARANOVIĆ

Lokacija:

Put kroz Oklaj 6, Oklaj

43o57'46“N 16o04'36“E

Kontakt:

Ivica: +385 99 435 7311

lasin.oklaj@gmail.com

IG: vinarijadzapo

Fotogalerija