FOTO: VALERIO BARANOVIĆ

*otvorena samo za organizirani posjet

Lokacija:

Vukadini 3, Vrbnik, Knin

44000'35''N 16 011'26''E

Kontakt:

Anđelka: +385 95 822 2198

amanovicandjelka@yahoo.com

FB/IG vinarija Burnum

Fotogalerija