FOTO: VALERIO BARANOVIĆ

Lokacija:

Sladići 32, Plastovo, Skradin

43o52'48“N 15o55'29“E

Kontakt:

Marko: +385 91 218 2867

Ivan: +385 91 610 2620

www.vinarija-sladic.com

vinarija.sladic@gmail.com

Fotogalerija